Penjelasan Ringkas Mengenai Fiqih Puasa

Berikut adalah ringkasan keterangan fiqih puasa Syarat Wajib Puasa 1. Islam 2. Baligh 3. Berakal 4. Sehat jasmani/rohani 5. Bermuki...